A World of Surface Protection Solutions

Usługi

Konkretne rozwiązania, zawsze blisko klienta.

We współpracy z największymi firmami partnerskimi utworzyliśmy nasze ośrodki serwisowe, umożliwiające globalne świadczenie usług w dziedzinie "zabezpieczenia / jakości".

Pracownicy naszych zespołów pomocy technicznej są w stanie niezwykle szybko złożyć wizytę w Twoich zakładach produkcyjnych, aby doradzić wybór najlepszej folii zabezpieczającej w zależności od konkretnego zastosowania. Służą oni również poradą w odniesieniu do wyboru i instalacji urządzeń służących do zakładania folii oraz rozwiązać wszystkie problemy związane z ich wykorzystywaniem.

Produkty, które odpowiadają wizerunkowi Twojej firmy

Nasze folie zabezpieczające stanowią również doskonały nośnik komunikacji. Na każde życzenie, możliwe jest nadrukowanie na nich logo Twojej firmy, markę lub informacje reklamowe.
Ponadto mogą zostać na nich umieszczone instrukcje, specyfikacje techniczne lub warunki użytkowania produktów.


Bliskość usług

Sieć dystrybutorów i zagranicznych przedstawicieli naszej firmy zapewniają ciągłą dostępność najwyższej jakości usług oraz rygorystyczne przestrzeganie uzgodnionych terminów dostaw.

Ponadto, wspólny system informatyczny wykorzystywany przez wszystkie jednostki naszej firmy wspomaga prowadzenie niezawodnej działalności serwisowej i ciągłe podnoszenia jej jakości.