A World of Surface Protection Solutions

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Novacel Iso 14001

Poza recyklingiem i zarządzaniem odpadami, firma Novacel wdraża długofalowe rozwiązania dotyczące ochrony środowiska oraz redukcji kosztów.

Zarządzanie odpadami

  • Selektywna zbiórka odpadów, umożliwiająca ich waloryzację za pośrednictwem recyklingu lub spalania z odzyskiwaniem energii), przy równoczesnej optymalizacji kosztów.

Zmniejszenie emisji COV (lotne związki organiczne)

  • Rozwój technologii, które nie wymagają użycia rozpuszczalników (powłoki zawierające kleje wodne i wytłaczanie),

  • Odzyskiwanie najczęściej używanych rozpuszczalników.

Zachowanie zasobów naturalnych

  • Zmniejszenie zużycia wody poprzez zastosowanie zamkniętego obwodu chłodniczego urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłowych oraz instalacji chłodniczych,
  • Zmniejszenie zużycia energii poprzez instalację regulatorów prędkości, urządzeń odzyskiwania ciepła oraz oświetlenia o niskim poborze mocy.

Zarządzanie ryzykiem pożaru dzięki zastosowaniu odpowiednich środków prewencyjnych i zabezpieczających.
Zakłady w Déville-lès-Rouen, Francja oraz Sessa Aurunca, Włochy, posiadają certyfikat ISO 14001. Zakład Sessa Aurunca posiada również certyfikat OHSAS 18001 (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).