A World of Surface Protection Solutions

Jakość

Zobowiązania dotyczące Jakości stanowią kluczowy aspekt wizji strategicznej firmy Novacel. Nasze parametry wydajnościowe, procedury i urządzenia są ciągle kontrolowane i oceniane.

Novacel Iso 9001

Firma Novacel ściśle współpracuje z instytucjami prowadzącymi badania opinii publicznej. Ponadto, relacje współpracy partnerskiej zostały nawiązane z najbardziej prestiżowymi dostawcami, w celu rozpowszechnienia najlepszych praktyk.

Począwszy od roku 1995, firma Novacel posiada certyfikat ISO 9001, którego ważność była ciągle przedłużana aż do dnia dzisiejszego.

Pobierz certyfikat ISO 9001.