A World of Surface Protection Solutions

Przemysł elektroniczny

Zachowanie i zabezpieczenie najwyższej jakości Twoich produktów.

Protection pour l'assemblage électronique

Obecne wymagania dotyczące jakości wizualnej, jak również wartości postrzeganej przez klientów, poprzez odpowiedni design Twoich produktów elektronicznych sprawiają, że nie mogą być widoczne żadne niedoskonałości powstałe podczas wykonywania czynności dotyczących montażu i transportu urządzeń. Wszystkie nasze rozwiązania zostały opracowane przez wyspecjalizowane zespoły robocze, w celu ograniczenia do niezbędnego minimum kosztów braku jakości i zapewnienia w ten sposób odpowiedniego wizerunku rynkowego Twojej marki.