A World of Surface Protection Solutions

Partnerzy firmy Novacel

Afera

AFERA

Afera to Stowarzyszenie Europejskich Producentów Taśm Samoprzylepnych. Organizacja liczy 115 członków, podchodzących z 18 krajów Europy. Celem działalności stowarzyszenia AFERA jest zrzeszenie europejskich producentów taśm samoprzylepnych, w celu zapewnienia ciągłej poprawy jakości produktów, rozwoju i przyszłości rynków taśm samoprzylepnych na terenie Europy. Będąc liderem rynku folii samoprzylepnych wykorzystywanych do zabezpieczenia powierzchni, firma NOVACEL jest członkiem stowarzyszenia AFERA i uczestnicy w pracach jej komitetu technicznego oraz marketingu.
Strona internetowa stowarzyszenia Afera

Ecca

ECCA

ECCA, czyli European Coil Coating Association zrzesza prawie 200 członków, prowadzących działalność na terenie 18 krajów Europy. Celem działalności stowarzyszenia ECCA jest promowanie produktów wytwarzanych z wstępną powłoką zabezpieczającą.
Strona internetowa stowarzyszenia Ecca

SNCP

SNCP

SNCP to Krajowy Związek Producentów Gumy i Polimerów. Związek aktywnie uczestniczy w promocji interesów firm przemysłu gumowego.
Przemysł gumowy reprezentuje na terenie Francji 80 przedsiębiorstw. Związek SNCP jest członkiem Francuskiego Centrum Przemysłu Gumowego. Francuskie Centrum Przemysłu Gumowego umożliwia wspólne wykorzystanie wszechstronnych doświadczeń zrzeszonych przedsiębiorstw przemysłu gumowego. Poza związkiem SNCP, jego dwie pozostałe struktury organizacyjne to LRCCP oraz IFOCA.
Strona internetowa stowarzyszenia SNCP

PSTC

PSTC

PSTC to północnoamerykańskie stowarzyszenie producentów taśm samoprzylepnych i produktów pokrewnych. PSTC służy przedsiębiorstwom pomocą w zakresie organizacji szkoleń, a ponadto współpracuje ze stowarzyszeniem ASTM oraz międzynarodowymi organizacjami handlowymi w dziedzinie ujednolicania metod testowania oraz kontroli, jak również obowiązujących przepisów.
Strona internetowa stowarzyszenia PSTC

SITMAE REACH

SITMAE REACH

SITMAE REACH Services BV jest spółką z konsultantów w pogłębionej wiedzy na REACH, szczególnie powołane by służyć pokoje dla europejskich producentów i formulatorzy chemikaliów jako "wyłącznego przedstawiciela" w ramach REACH. Firma ta świadczy również usługi REACH i doradztwo dla importerów UE, producentom i użytkownikom chemikaliów. Stronie internetowej REACH SITMAE.